Theo văn bản số 734/HD-LS ngày 31-1-2005 của Sở Tài chính – Cục Thuế – Sở Xây dựng – Sở Tài nguyên – môi trường về hướng dẫn thực hiện cách tính giá đất hẻm và nhà cao tầng trên địa bàn TP.HCM thì:

Đất có vị trí nằm trong hẻm có địa chỉ mang tên đường nào thì áp dụng đơn giá đất của đường đó. Vị trí đất trong hẻm chia làm bốn vị trí: vị trí 1 có chiều rộng hẻm lớn hơn 5m được trải nhựa hoặc bêtông, ximăng; vị trí 2 có chiều rộng hẻm 3-5m được trải nhựa, hoặc bêtông, ximăng; vị trí 3 có chiều rộng hẻm từ 2m đến dưới 3m được trải nhựa hoặc bêtông, ximăng; vị trí 4 có chiều rộng hẻm dưới 2m được trải nhựa hoặc bêtông, ximăng.

Đối với việc phân cấp hẻm, hẻm cấp 1 là hẻm có vị trí tiếp giáp với mặt tiền đường. Hệ số để tính giá đất theo các vị trí và cấp hẻm so với giá đất mặt tiền đường như sau: Hẻm cấp 1, theo vị trí 1 là 0,5 (tức là 50% trị giá của đường chính), vị trí 2 là 0,4 (40%), vị trí 3 là 0,3 (30%), vị trí 4 là 0,2 (20%) và các cấp hẻm còn lại được tính không quá 0,8 lần giá hẻm cấp 1.

Nếu là hẻm đất tính bằng 0,8 lần so với giá của hẻm trải nhựa hoặc bêtông, ximăng của cùng loại hẻm.

Quốc Hưng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *